ჰაერის ხარისხის გაზომვისა და მონაცემების გრაფიკული ვიზუალიზაციის ხელსაწყო

ბსუ-ს ფიზიკა მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტმა ჰაერის ხარისხის გაზომვისა და მონაცემების გრაფიკული ვიზუალიზაციის ხელსაწყო შექმნა. ჰაერის ხარისხის გამზომი ხელსაწყოს საშუალებით იზომება შემდეგი მნიშვნელოვანი პარამეტრები: ➡აზოტისა და ნახშირბადის ოქსიდის შემცველობა ჰაერში ➡ ჰაერის ტენიანობა და ტემპერატურა ➡ ატმოსფერული წნევა და სიმაღლე ზღვის დონიდან სადიპლომო ნაშრომის პროექტის ფარგლებში შექმნილია ხელსაწყოს დასრულებული მოქმედი მოდელი და პროგრამული … ვრცლად ჰაერის ხარისხის გაზომვისა და მონაცემების გრაფიკული ვიზუალიზაციის ხელსაწყო

Advertisements